Участие в проекти

Участие в образователни проекти, свързани с развитието на съвременното обучение по български език като чужд и др. – самостоятелно и в сътрудничество с други правителствени и неправителствени организации от страната и чужбина.