Методическа подкрепа

Важно направление в дейността ни е съхраняването на добрите методически практики от миналото и развиването на съвременния образователен процес по български език като чужд в съответствие с актуалните идеи в чуждоезиковото обучение. Дейностите на АПБЕЧ в това направление са насочени към: 

  • Подкрепа на млади преподаватели по български език като чужд – изготвяне на обучителни материали, организиране на семинари, уъркшопове и др.
  • Създаване и издаване на методически пособия, книги, сборници и др.
  • Методическа подкрепа за водене на обучение по български език като чужд – изготвяне на учебни материали, тестове, учебно-помощна литература, организиране на наставничество и др.