Центърът по езиково обучение в Университета по хранителни технологии – Пловдив, и обучението по български език за чужденци

Центърът (ЦЕО) е основан през 1960 г., за да осигури учебния процес по чужд език за студентите и преподавателите от всички звена на УХТ. В него се преподават немски, френски, английски, руски език, както и български език за чужденци. Тук се обучават всички български и чуждестранни студенти, аспиранти и специализанти.

Подготвителното отделение за езикова и специализирана подготовка към ЦЕО е създадено през 1991 г. Оттогава до днес в него са се дипломирали повече от 400 чуждестранни граждани от много страни: Гърция, Турция, Сърбия, Северна Македония, Украйна, Молдова, Русия, Виетнам, Китай, Монголия, Азербайджан, Ирак, Йордания, Венецуела и др.

В него се провежда обучение по български език за чужденци, съответстващо на нормативните изисквания на МОН. Обучението е в рамките на едногодишен интензивен курс по български език, разделен на два семестъра, усвояват се езикът и основна терминологична лексика, необходима за по-нататъшната техническата и инженерна подготовка на чужденците като студенти в УХТ.

Линк съм сайта на УХТ: https://lang.uft-plovdiv.bg/