Нов български университет

Нов български университет, учреден през 1991 година, е първото висше училище в България, в което се въвеждат кредитната система, обучението по образователните степени „специалист“, „бакалавър“ и „магистър“, дистанционното и продължаващото обучение.  

НБУ предлага 52 бакалавърски, над 100 магистърски и 35 докторски  програми, в които се обучават годишно около 13 000 студенти. 

Той разполага с  много модерна база, с няколко корпуса,  с мултимедия и компютърни центрове, както и с богата университетска библиотека. Университетът има  собствено издателство, театър, музей и галерия. В НБУ се развива разнообразна учебна и научна дейност, организират се учебни и научни изяви и мероприятия. С годините Университетът се налага и като авторитетен и търсен методически и  езиков център, в който се изучават много езици.

Там учат и много чуждестранни студенти от цял свят, като броят им всяка година се увеличава. Те могат да избират от множеството различни по формат курсове по български език като чужд (присъствено или онлайн), които се предлагат на студенти, курсисти и външни обучаеми. Университетът предлага общо и профилирано обучение по български език като чужд, както и по езикова култура и езикова практика. Студентите изучават български език по учебния комплект „Здравейте“, собствено издание на НБУ, в което са разработени всички езикови нива от А1 до С1+.