За асоциацията

Асоциацията на преподавателите по български език като чужд (АПБЕЧ) е учредена на 3 юли 2020 година от университетски преподаватели и от преподаватели от неправителствени организации. Асоциацията си поставя за цел да изгради мрежа за професионални контакти за подкрепа и сътрудничество както между отделните преподаватели, така и между различни институции, свързани с преподаването на българския език като чужд в България и в чужбина.  Ние приемаме за мисия запазването и популяризирането на най-добрите методически практики от миналото, развиването на съвременното обучение по български език като чужд и разпространяването на  българския език и култура. Разширяването на организацията ни е път към реализирането на подробно описаните в нашия Устав  цели. В АПБЕЧ вече членуват не малко опитни, но и млади преподаватели, работещи в страната и извън граница.