Обучението по български език като чужд в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София

Обучението по български език като чужд за студенти музиканти има почти 50-годишна история. През 70-те години обучението в първи и втори курс се води от преподаватели, хонорувани от Института за чуждестранни студенти, а след 1981 година – от специално обособена катедра, която провежда обучението по български език във всички висши училища по изкуствата в София. В началото на 90-те години преподавателите по български език като чужд в НМА заедно с другите преподаватели по чужди езици в Академията са включени в състава на катедра „История на музиката и етномузикология“ на Теоретико-композиторския и диригентски факултет, където са и до днес.

През последните години активно се развива специализираното обучение на студентите. Основата е поставена с учебното помагало на ст. преп. Гергана Добрева, издадено през 2014 г. по проект на НМА за електронно и дистанционно обучение в онлайн платформата АЦЕДО. През 2019 и 2021 година бяха създадени първите учебници за специализирано обучение на студентите от първи и втори курс с автор д-р Бонка Василева, които вече се утвърждават сред студентите. Развива се и се усъвършенства многоезичният речник за студентите по музикално и танцово изкуство с автори Б. Василева, Г. Добрева, Ийчи Фън, Сие На, Ин Циен (издания 2019 и 2020 г.). Уникално е, че в работата по речниците в учебниците за първи курс и по многоезичния речник се включват студенти от Китай, които правят превода на китайски език.

Освен обучението по български език за чуждестранните студенти от първи и втори курс, магистрите и докторантите, важна част от дейността на този езиков център е обучението на студенти за кандидатстване в Академията в Подготвителния курс по български език като чужд. Той се води от изявени преподаватели, работили в ДЕО-ИЧС: д-р Савина Савова-Вачева, Вирджиния Горанова, Таня Илиева, Аспазия Борисова, както и от млади преподаватели – Ивелин Димитров и Мая Йосифова. 

Днес в Академията учат чуждестранни студенти от Европа и Азия: Кипър, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Косово, Украйна, Италия, Китай, Япония и др. Мисията на преподавателите е овладяването от студентите на българския език за професията, както и приобщаването им към българските традиции и вековната ни култура.

Линк съм сайта на НМА: https://nma.bg/