Филологическият факултет на Югозападния университет като център за обучение по български език като чужд

Югозападният университет „Неофит Рилски“ има дългогодишни традиции в преподаването на български език като чужд. Повече от три десетилетия, още от 1990 година до днес, български език като чужд тук изучават хиляди студенти от различни държави ‒ Канада, Норвегия, Гърция, Албания, Турция, Йемен, Пакистан, Китай, Япония и много други. 

Преподавателите за нуждите на езиковото обучение се осигуряват от Филологическия факултет. Обучението по български език като чужд във Филологическия факултет е организирано в два типа групи ‒ подготвителни групи, в които се обучават бъдещи кандидат-студенти с друг майчин език, и задължителни поддържащи курсове за вече приети студенти от българските етнически общности в Украйна, Молдова, Албания, Сърбия, Република Северна Македония.

Български език като чужд се преподава и на всички желаещи чуждестранни студенти (от Белгия, Германия, Франция, Полша, Латвия, Унгария, Турция), пътуващи по програма „Еразъм +“. Освен това във Факултета се предлагат магистърски програми и езикови специализации за чужденци.  

Филологическият факултет работи в рамките на Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република.  

Във Факултета периодично се организират конференции, на които се разискват проблемите на обучението по български език като чужд, на преподаването на български език и култура зад граница (в това число проблемите, свързани с българските лекторати, с българските неделни училища), проблемите на българистиката в университетите в Европа и т.н.

Линк съм сайта на Филологическия факултет: http://philology.swu.bg