Формуляр за заявяване на желание за водене на часове по Български език като чужд

Преподавателите по български език като чужд могат да заявят тук желанието си за водене на часове. С предимство при избора са членовете на АПБЕЧ.

Попълненият формуляр е нужно да се изпрати на следният имейл адрес – info@bglanguageteachers.org