Конференции

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие във Втората международна научно-приложна конференция „Контакт на езици култури. Съвременни ресурси в обучението по български език като чужд/втори“.

Конференцията се организира от катедра „Български език като чужд“ на Факултета по славянски филологии (Софийски университет „Св. Климент Охридски“) и от Асоциацията на преподавателите по български език като чужд (АПБЕЧ) с подкрепата на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика).

Бихме желали да насочим вниманието към:

  • преглед и обсъждане на образователните ресурси в динамичното поле на обучението по български език като чужд/втори в различни институции в България и извън нея;
  • планиране и организация на обучението по български език като чужд/втори;
  • представяне на създадени и разработвани в момента учебни продукти и системи, платформи, форуми и форми за обучение по български език като чужд/втори;
  • популяризиране на съвременни подходи, методи и средства в обучението по български език като чужд/втори.

Форумът ще се проведе в книжовната столица на България – гр. Велико Търново, в периода 17 – 19 септември 2024 г. в конферентната зала на хотел “Премиер”.

Можете да се включите с доклад, с постер или като гост.

Формата на провеждане е хибридна, с възможност за присъствено или онлайн участие.

Очакваме Вашите заявки до 15 юни 2024 г.

Детайли за организацията на конференцията и форма за заявка ще откриете на страницата на конференцията – http://conference.ezik.bg/.

Имайте предвид, че конференцията се провежда в седмицата, когато е празникът на Велико Търново, и местата за настаняване ще са силно ограничени. Съветваме Ви да направите резервацията си възможно най-бързо.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на имейл bulgarian_as_foreign@slav.uni-sofia.bg.

Сърдечни поздрави!

Организационният комитет


ПОКАНА ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Катедрата по български език като чужд на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд Ви канят на научно-приложна конференция в периода 17 – 19 ноември 2023 г. в гр. Харманли. Конференцията е на тема „Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци“.

АПБЕЧ предлага обучение по български език като чужд – индивидуално или в група; със или без използване на контактен език.

За повече подробности: