Кръгла маса на тема „Центрове за обучение по български език като чужд в България. Координация между тях, интеграция на бежанци и мигранти“ 26 юни 2021 г.

Организатори на кръглата маса: Мулти култи колектив, Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд.