Доц. Аксела Лазарова

Доц. Аксела Лазарова

Доцент Аксела Лазарова е дългогодишна преподавателка в Института за чуждестранни студенти ‒ София, в Софийския университет, във Висшия педагогически институт в Шумен. Две години е ръководител на Методическо обединение на  преподавателите българисти, които обучават чуждестранни студенти във всички висши учебни заведения в страната.

Като преподавател по български език на чужденци и по съвременен български език в университета тя привлича студентската аудитория с личното си обаяние и ерудиция, с огромния си авторитет на учен и преподавател. Взискателна, но изискана и етична, тя печели и уважението на младите си колеги, които насърчава и подпомага в научното им израстване.

Въпреки краткия си жизнен път, Аксела Лазарова е пример за любов и посветеност на науката. Талантлива изследователка на синтаксиса на българския език, тя прилага нови методи при проучване на сложните изречения и разговорната реч, като винаги търси приложните точки на научните си изследвания в чуждоезиковото обучение. С многобройните си статии по синтаксис и съпоставително езикознание, с учебните си помагала и методически разработки за преподаване и специализирано обучение на  българския език като чужд, тя оставя трайна следа в научната лингвометодика и в българското езикознание.

Д-р Савина Савова-Вачева