Галерия

  • Учредително събрание на Асоциацията на преподавателите по български език като чужд – 3 юли 2020 г., София.
  • Кръгла маса на тема: „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция за бежанци и мигранти“ –  31 октомври 2020 г., 10:30 – 16:00 ч. Зона 21, София, ул. Христо Белчев 3. (Срещата се организира по проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията“, съфинансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС)
  • Кръгла маса на тема „Центрове за обучение по български език като чужд в България. Координация между тях, интеграция на бежанци и мигранти“ 26 юни 2021 г. от 13:30 до 17:00 ч. Организатори: Мулти култи колектив, Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците и Асоциацията на преподавателите по български език като чужд. 
  • Снимки на забележителности и изгледи от България.