Обучение по български език като чужд

Членовете на АПБЕЧ са високо квалифицирани преподаватели от университети и други висши учебни заведения, езикови школи, училища и др. с богат опит в преподаването на българския език като чужд. Основавайки се на този опит, АПБЕЧ предлага обучение по български език като чужд – индивидуално или в група; със или без използване на контактен език.

За повече подробности – имейл: info@bulgarianforforeigners.org