Учредително събрание на Асоциацията на преподавателите по български език като чужд – 3 юли 2020 г., София