Кръгла маса на тема: „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция за бежанци и мигранти“ – 31 октомври 2020 г.

  Срещата се организира по проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията“, съфинансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.