Полезни връзки

  • https://kaksepishe.com/ – сайт за справка за актуалния правопис, пунктуация или граматични правила в българския език
  • http://sinonimen.onlinerechnik.com/ – онлайн правописен, синонимен, тълковен речник на съвременния български език, онлайн българо-английски речник
  • https://ibl.bas.bg/ezikovispravki/kategorii/ – „Езикови справки“ към Института по български език на БАН
  • https://ibl.bas.bg/resursi/ – езикови игри
  • https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/ – онлайн справочник „Написаното остава. Пиши правилно! ЕЗИКОВИ БЕЛЕЖКИ“ 
  • https://ibl.bas.bg/rbe/ ‒ Речник на българския език ‒ онлайн, Институт за български език
  • https://www.bas.bg/?p=37052 – Национална платформа БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн)