Райна Макреева

This image has an empty alt attribute; its file name is d09cd0b0d0bad180d0b5d0b5d0b2d0b0-1.jpg
Райна Макреева

Един от изявените преподаватели от „златните“ години на Института за чуждестранни студенти е Райна Макреева – педагог с тънък методически усет и изявен талант. Тя ни завещава своите креативни, иновативни за времето си, но ценни и в наши дни, примерни разработки на уроците от първа част на учебника по български език за чуждестранните студенти на ИЧС „Гамал Абдел Насър” (издания от 1974 и 1983 година). С високия си  професионализъм тя и досега е прекрасен пример за нашата професия.